Seminaras – praktikumas                                  ,,Sveikos gyvensenos ugdymas pradinėse klasėse‘‘

                  Pradinio ugdymo pedagogų asociacijos narės  nutarė, kad jau nuo pradinių klasių svarbu, jog mokiniai žinotų, sveikata labiausiai priklauso nuo gyvensenos, aplinkos, paveldimumo, sveikatos apsaugos. Svarbu formuoti vaikų sveikatos žinias, įgūdžius ir nuostatas .

                 Visuminis, integralus sveikatos ugdymas moko vaiką būti piliečiu, atsakingu už savo ir kitų sveikatą.

                 Išsikėlėme tikslą auginti sveiką, aktyvų, kūrybingą, bendrųjų  vertybių pamatus įgijusį vaiką. Diegti holistinį sveikatos  supratimą. Formuoti  reikiamus sveikos gyvensenos įgūdžius.

           Į seminarą – praktikumą, vykusį Griškabūdžio gimnazijos Barzdų pradinio ugdymo skyriuje, lapkričio 13 d. susirinkusios mokytojos tobulino profesinę  kompetenciją. Bendradarbiavo tarpusavyje. Aptarė tobulintinus  mokyklų veiklos  aspektus. Vyko  gerosios patirties idėjų sklaida.

Pedagogės prisiminė vertybinių nuostatų ir profesionalumo svarbą, ugdant sveiką , iniciatyvią, kūrybišką, savarankišką ir atsakingą asmenybę.

 Praktiškai  buvo pristatyti aktyvieji ugdymo(si) metodai, naudojami  atskirų mokinių sveikatingumui puoselėti. Mokiniai noriai dalyvavo mankštoje, estafetėse, aerobikos užsiėmime, darbelių iš gamtinės medžiagos kūrime, žaidime ,,Aukime sveiki‘‘, sveiko maisto degustacijoje. Laimingi pradinukai iš Griškabūdžio /mokytojos E.Černauskienė ir L.Sinkevičienė/, Slavikų /mokytojos J.Čereškevičienė ir V.Rakickienė/, Šakių /mokytojos V.Čereškevičienė ir D.Bankauskienė/, Gelgaudiškio / mokytojos V.Kasparaitienė ir E,Balčiūnienė/, Barzdų /mokytoja D.Puidokaitienė/ nenoriai , laime ir džiaugsmu šviečiančiomis akimis su Padėkos raštais už aktyvų dalyvavimą seminare , skirstėsi į namus.

 Mes, mokytojos, eilinį kartą supratome mokymosi visą gyvenimą svarbą ir naudą. Su naujomis idėjomis grįžome į savo darbo vietas, dėkodamos vienos kitoms.

 

LPUPA

Šakių skyriaus pirmininkė                  Virginija Kasparaitienė

Dėmesio! Seminaras

Rugsėjo 23 d. 13 val. Lukšių Vinco Grybo gimnazijoje vyks seminaras pradinių klasių mokytojams "Mokykime integruotai". Tai puiki proga susipažinti su integruotu vadovėliu "Vaivorykštė". Seminarą ves vadovėlio "Vaivorykštė" autoriai, konsultuos leidyklos "Baltos lankos" atstovai.   Susidomėjote? Maloniai kviečiame dalyvauti. 

Lukšių Vinco Grybo gimnazijoje 1 ir 2 klasės nuo šių mokslo metų mokosi iš naujojo vadovėlio.